Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego uczestniczyli w wymianie międzynarodowej organizowanej w ramach programu Erasmus+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Razem z grupami rówieśników z Czech oraz Słowacji podczas warsztatów, spotkań, projektów grupowych i innych zajęć, omawiali zagadnienia związane ze smogiem.

 

Czytaj więcej »