Mieszkańcy gminy Szaflary, m.in. na zebraniach wiejskich wnioskowali o wprowadzenie zmian w statutach sołeckich. Dzięki temu wyborcy mogliby oddawać swoje głosy na wybranego kandydata na sołtysa przez cały dzień wyborów, nie zaś wyłącznie podczas parogodzinnego spotkania.

Czytaj więcej »