To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica. Właśnie w tych gminach powstaną trzy nowe placówki dziennej opieki dla osób starszych i niesamodzielnych. W ramach projektu „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” niesamodzielni seniorzy oraz ich opiekunowie będą mogli liczyć na wsparcie opiekuńczo-pielęgnacyjne i aktywizacyjne. Dziś w Szczawnicy wicemarszałek Stanisław Sorys uroczyście przekazał umowę gwarantującą dofinansowanie na ten cel. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 5,6 mln zł. W uroczystości uczestniczyli też radni województwa: Stanisław Pasoń i Stanisław Barnaś.

Czytaj więcej »