„Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków” to tytuł konferencji nauowo – dydaktycznej zorganizowanej przez Małopolskie Kuratorium Oswiaty, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową i Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce.

Czytaj więcej »