13 sierpnia klasa III Technikum Technologii Żywności z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, wyjechała na miesięczny staż do Grecji w ramach projektu realizowanego na zasadach programu Erasmus+, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Czytaj więcej »