Po trwającej blisko 3 miesiące procedurze wyłonienia wykonawcy na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka”, 26 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka została podpisania umowa na realizację tej inwestycji.

 

Czytaj więcej »