Wniosek Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem dotyczący projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPO 2014-2020 działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Czytaj więcej »