Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 roku poz. 744 z późn. zmianami) oraz opinii Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w Nowym Targu należy zmienić nazwę ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza. Burmistrz miasta Grzegorz Watycha proponuje, aby nosiła ona imię Marii Pajerskiej.

Czytaj więcej »