Policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” będą prowadzone do 9 września. Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

Czytaj więcej »