Katolicki Uniwersytet Lubelski pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Lublin zorganizował w tym roku szkolnym I Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół” mający na celu popularyzację wśród młodzieży roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w mieście.

Czytaj więcej »