Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane uprzejmie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2018 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz wniesienia stosownej opłaty.

Czytaj więcej »