Szkoła została założona przez Towarzystwo Tatrzańskie, jako Szkoła Snycerska 10 lipca 1876 roku. W swoich początkach szkoła tworzyła i uczyła stylu zakopiańskiego w architekturze i sztuce. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi szkoły, którym był Stanisław Barabasza i wpływowi Stanisława Witkiewicza, który ten styl zapoczątkował.

Czytaj więcej »