Mariola Chowaniec, nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej oraz w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej, trener wokalny ECEW, entuzjastka muzyki tradycyjnej i ludowej została finalistką ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel Muzyki Roku 2016” oraz laureatką nagrody Fundacji Wszystkie Mazurki Świata przyznającej wyróżnienia w dziedzinie kultywowania tradycji ludowych w muzyce, tańcu i edukacji, a także upowszechnianiu i reprezentowaniu tradycji kultury polskiej.

Czytaj więcej »